Anime Menu

Character

Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Chuỗi sự kiện 22.2 - 28.2

2017-05-24 12:42:28

 

1. Đổi Huân Chương

Thời gian: 00h 02/23 - 23h59 02/28

Server: S1 - S18

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, dùng Huân Chương để đổi thưởng

 • VIP 0 trở lên có thể dùng 5 Huân Chương đổi: Kim Cương*10 (5 lần/ngày)
 • VIP 0 trở lên có thể dùng 5 Huân Chương đổi: Thể Lực*20 (5 lần/ngày )
 • VIP 2 trở lên có thể dùng 5 Huân Chương đổi: Xương Thú Vừa*2 (20 lần/ngày)
 • VIP 2 trở lên có thể dùng 5 Huân Chương đổi: Xương Thú Lớn*1 (20 lần/ngày)
 • VIP 2 trở lên có thể dùng 5 Huân Chương đổi: Thẻ Càn Quét*5 (20 lần/ngày)
 • VIP 2 trở lên có thể dùng 5 Huân Chương đổi: Động Lực *5  (20 lần/ngày)
 • Vip 3 trở lên dùng 10 Huân Chương đổi: Temari (hồn)*1 (20 lần/ngày)
 • Vip 3 trở lên dùng 10 Huân Chương đổi: Tsunade (Hồn)*1 (20 lần/ngày)
 • VIP 5 trở lên dùng 10 Huân Chương đổi: Madara (Hồn)*1 (20 lần/ngày)
 • VIP 5 trở lên dùng 10 Huân Chương đổi: Pain (Hồn)*1 (20 lần/ngày)

 

 

2.  Đổi kim cương

Thời gian: 00h 02/22 - 23h59 02/28

Server: Từ S1 - S18

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, dùng Kim Cương để đổi thưởng

 

3. Tích lũy nạp liên tục

Thời gian: 00h 02/22 - 23h59 02/25

Server: S1- S18

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy liên tục mỗi ngày 170 nhận được thưởng.

 • 1 ngày nạp tích lũy 170 Vxu nhận: 150000 Bạc, 100 Thể Lực, Huân Chương*10, Pain (Hồn)*5
 • 2 ngày, mỗi ngày nạp tích lũy 170 Vxu nhận: 170000 Bạc, 120 Thể Lực, Huân Chương*12, Madara (Hồn)*5
 • 3 ngày, mỗi ngày nạp tích lũy 170 Vxu nhận: 190000 Bạc, 140 Thể Lực, Huân Chương*14, Hanzo (Hồn)*5
 • 4 ngày, mỗi ngày nạp tích lũy 170 Vxu nhận: 210000 Bạc, 160 Thể Lực, Huân Chương*16, Uzumaki Kushina (Hồn)*5

 

4. Đăng nhập nhận quà

Thời gian: 00h 02/22 - 23h59 02/28

Server: S1- S18

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích lũy số ngày đăng nhập đạt điều kiện nhận thưởng

 • Tích lũy đăng nhập 1 ngày nhận: Thể Lực*20, Huân Chương*2
 • Tích lũy đăng nhập 3 ngày nhận: Thể Lực*30, Huân Chương*3
 • Tích lũy đăng nhập 5 ngày nhận: Thể Lực*40, Huân Chương*4
 • Tích lũy đăng nhập 7 ngày nhận: Thể Lực*50, Huân Chương*5

 

5 .Hảo lễ ngày

Thời gian: 00h 02/26 - 02/28

Server: S1- S18

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, cứ mỗi lần tích lũy Vxu nạp đạt 85 Vxu nhận thưởng. (Mỗi mục nhận được 1 lần duy trong toàn bộ sự kiện).

 • Tích lũy nạp 85 Vxu lần 1 nhận: Huân Chương*10, 50000 Bạc, Obito (Hồn) *5
 • Tích lũy nạp 85 Vxu lần 2 nhận: Huân Chương*10, 50000 Bạc, Temari (Hồn) *5
 • Tích lũy nạp 85 Vxu lần 3 nhận: Huân Chương*10, 50000 Bạc, Tsunade (Hồn) *5
 • Tích lũy nạp 85 Vxu lần 4 nhận: Huân Chương*10, 50000 Bạc, Pain (Hồn) *5
 • Tích lũy nạp 85 Vxu lần 5 nhận: Huân Chương*10, 50000 Bạc, Madara (Hồn) *5

 

6. Tranh mua kim cương

Thời gian:

00h 02/23 - 23h59 02/23

00h 02/25 - 23h59 02/25

00h 02/27 - 23h59 02/27

Server:S1 - S18

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, lần đầu nạp đơn 17 Vxu, 43 Vxu, 85 Vxu sẽ nhận được thêm Kim Cương.

 • Nạp đơn 17 Vxu nhận: 50 Kim Cương, 2 Huân Chương (3 lần/ngày)
 • Nạp đơn 43 Vxu nhận: 120 Kim Cương, 4 Huân Chương (3 lần/ngày)
 • Nạp đơn 85 Vxu nhận: 220 Kim Cương, 8 Huân Chương (3 lần/ngày)

 

7. Lôi Đài Chiến Giả

Thời gian: 00h 02/22 - 23h59 02/28

Server: S1 - S18

Nội dung: Mỗi ngày tham gia đấu trường đạt điều kiện nhận thưởng

 • Tham gia đấu trường 5 lần nhận: Huân Chương*5, 50000 Vàng
 • Tham gia đấu trường 10 lần nhận: Huân Chương*10, 50000 Vàng
 • Tham gia đấu trường 15 lần nhận: Huân Chương*15, 100000 Vàng

 

8. Tích lũy tiêu hao

Thời gian: 00h 02/22 - 23h59 02/28

Nội dung

 • Mỗi ngày tiêu hao 1000 Kim Cương nhận được: Thể lực*50, Vàng*50000, Huy Chương*5
 • Mỗi ngày tiêu hao 2000 Kim Cương nhận được: Thể lực*50, Vàng*50000, Huy Chương*5
 • Mỗi ngày tiêu hao 3000 Kim Cương nhận được: Thể lực*50, Vàng*50000, Huy Chương*5
 • Mỗi ngày tiêu hao 4000 Kim Cương nhận được: Thể lực*50, Vàng*50000, Huy Chương*5
 • Mỗi ngày tiêu hao 5000 Kim Cương nhận được: Thể lực*50, Vàng*50000, Huy Chương*5

Lưu ý:

1.Nhận thưởng trong giao diện hoạt động

2.Nhận trong thời gian hoạt động

3.Nhận thưởng xong xin kiểm tra lại trong túi đồ

 

 

Tin liên quan